Blog.

Historia asystentów głosowych (cz. 2)

W 1971 roku, Defense Advanced Research Projects Agency – szerzej znana jako DARPA, rozpoczęła pięcioletnie finansowanie projektu badawczego na Uniwersytecie Carnegie Mellon w Pittsburgu (Pensylwania, USA). Miał on na celu stworzenie urządzenia zdolnego rozpoznać mowę, nie tylko pojedyncze wyrazy i komendy, ale całe zdania. Doprowadził, w 1976 roku, on do powstania i uruchomienia urządzenia ...

Historia asystentów głosowych (cz. 1)

Już wiele lat temu, zanim oprogramowanie, które obecnie znamy pod nazwą asystenta głosowego, zostało umieszczone w inteligentnych głośnikach i przystosowanie do rozumienia naszej mowy celu obsługi rozkazów takich jak odtwarzanie muzyki, włączanie i wyłączanie żarówek czy przypominania o zbliżającym się locie, maszyny musiały rozpocząć naukę jak słuchać, rozpoznawać i przetwarzać ludzką mowę. Technologia, będąca dzisiaj ...