pÿrfekt.

Historia asystentów głosowych (cz. 2)

W 1971 roku, Defense Advanced Research Projects Agency – szerzej znana jako DARPA, rozpoczęła pięcioletnie finansowanie projektu badawczego na Uniwersytecie Carnegie Mellon w Pittsburgu (Pensylwania, USA). Miał on na celu stworzenie urządzenia zdolnego rozpoznać mowę, nie tylko pojedyncze wyrazy i komendy, ale całe zdania. Doprowadził, w 1976 roku, on do powstania i uruchomienia urządzenia ...

CSS który mówi

Kiedy słyszymy nazwę CSS na myśl przychodzą, jako pierwsze - wygląd, które są opisywane za pomocą stylów, a także ruch ...

Istnieją co prawda dziedziny działalności bardziej szkodliwe niż wzornictwo przemysłowe, ale jest ich bardzo niewiele.

Victor Papanek