pÿrfekt.

by Mateusz Kozłowski.

Własny radar lotniczy (cz. 2): kolejne kroki

W drugiej - i ostatniej - części poradnika, do naszego działającego już malinowego radaru, dodamy możliwość wyświetlania zasięgu oraz śledzenia - a w zasadzie wyświetlania - danych nadawanych przez samoloty wojskowe, ale także inne, których właściciele z jakiś przyczyn opłacili ich ukrycie na popularnych stronach do śledzenia samolotów, które już ...